Nick Cardy


Dansk Blad                                            Titel

Lynet nr. 1 - 1968 Kujon og havenes konge
Lynet nr. 3 - 1968 Vanddrengens oprør
Lynet nr. 4 - 1968 Vandmandens død
Lynet nr. 5 - 1969 O.G.R.E. slår igen
Gigant nr 1 - 1971 Opkræveren