Milton Snapinn


Dansk Blad                                            Titel

Superman nr. 14 - 1967 Under den grønne sol
Superman nr. 16 - 1967 Krypto's kamp med Titano